ทวีปแอฟริกา กินีบิสเซา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Balanta กลุ่มภาษา

Balanta: Quentohe
Balanta: Naga
Balanta: Mane


รายการในภาษา Balanta


Becoming a Friend of God
 40 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project