آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در الجزایر

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
18 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در الجزایر
close
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian: Constantine
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Moroccan
Catalan: Central
Dausahaq
French
French: Africa
Hassaniyya
Kabyle
Kabyle: Lesser
Mandarin
Mzab
Tachawit
Tachelheit
Tamasheq
Tamazight, Central Atlas
Tarifit
24 لغات عالمية
open