ทวีปแอฟริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศแอลจีเรีย

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศแอลจีเรีย 18
จีนกลาง
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian: Constantine
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Moroccan
Catalan: Central
Dausahaq
French
French: Africa
Hassaniyya
Kabyle
Kabyle: Lesser
Mzab
Tachawit
Tachelheit
Tamasheq
Tamazight, Central Atlas
Tarifit
open
ภาษาหลัก 24