Africa
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Algerya

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C D E F G H I J K L M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Algerya 18
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian: Constantine
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Moroccan
Catalan: Central
Dausahaq
French
French: Africa
Hassaniyya
Kabyle
Kabyle: Lesser
Mandarin
Mzab
Tachawit
Tachelheit
Tamasheq
Tamazight, Central Atlas
Tarifit
open
Pandaigdigang Wika 24