Afrika
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Tale Gepraat Egipte

Kies 'n Taal

Slegs inheems
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
Tale Gepraat Egipte 26
Adyghe
Amharic
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Egyptian
Arabic, Egyptian: Cairene Arabic
Arabic, Libyan Spoken
Arabic, Moroccan
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Sa'idi
Arabic, Sudanese: Khartoum
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic: Classical
Armenian, Western
Bedawi
Bedawi: Beni-Amir
Domari
Greek
Italian
Kena
Oromo, West Central
Oromo: Raya
Oromo: Tulema
Oromo: Wellega
Turkish
open
Globale Tale 24