ทวีปแอฟริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน อียิปต์

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน อียิปต์ 26
Adyghe
Amharic
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Egyptian
Arabic, Egyptian: Cairene Arabic
Arabic, Libyan Spoken
Arabic, Moroccan
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Sa'idi
Arabic, Sudanese: Khartoum
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic: Classical
Armenian, Western
Bedawi
Bedawi: Beni-Amir
Domari
Greek
Italian
Kena
Oromo, West Central
Oromo: Raya
Oromo: Tulema
Oromo: Wellega
Turkish
open
ภาษาหลัก 24