Africa
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Ehipto

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Ehipto 26
Adyghe
Amharic
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Egyptian
Arabic, Egyptian: Cairene Arabic
Arabic, Libyan Spoken
Arabic, Moroccan
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Sa'idi
Arabic, Sudanese: Khartoum
Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic: Classical
Armenian, Western
Bedawi
Bedawi: Beni-Amir
Domari
Greek
Italian
Kena
Oromo, West Central
Oromo: Raya
Oromo: Tulema
Oromo: Wellega
Turkish
open
Pandaigdigang Wika 24