ทวีปยุโรป
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ฟินแลนด์

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ฟินแลนด์ 16
ภาษารัสเซีย
ภาษาเยอรมัน
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
เวียตนาม
Estonian
Finnish
Karelian
Kurdi, Kurmanji
Polish
Romanian
Saami, Inari
Saami, North
Somali
Spanish: Mexico
Tatar
Turkish
open
ภาษาหลัก 24