ทวีปยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Dutch


รูปภาพของพระเยซู
 92 นาที
Ken Je Mij?
 20 นาที
Ongelooflijk
 26 นาที