لتونی اروپا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... زبان لتونیایی


تصویر عیسی مسیح
 85 دقیقه
کلام زندگی
 51 دقیقه
Daļas no Lūkasa Evaņģēlijas, un Psalmi 23
 26 دقیقه