ทวีปยุโรป ลัตเวีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Latvian, Standard


รูปภาพของพระเยซู
 85 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 51 นาที
Daļas no Lūkasa Evaņģēlijas, un Psalmi 23
 26 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Who Is God?
Who Is God?