Eyuropa Latbiya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Latvian, Standard


Larawan ni Hesus
 85 minuto
Salita ng Buhay
 51 minuto
Daļas no Lūkasa Evaņģēlijas, un Psalmi 23
 26 minuto