کشور چین آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Mandarin خانواده زبانی

Yunnanese
Mandarin: Guiyanghua
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Mandarin: Taiwan
Guiliu
Chinese: Liansan
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Zang Ye
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Pinghua: Guangxi Nanning
Chinese, Mandarin: Wenshan
Hui
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua


برنامه‌ها به زبان ... Mandarin


خبر خوش
 36 دقيقة
خبر خوش - Female
 48 دقيقة
خبر خوش^ for university students
 37 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 31 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 32 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 30 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 31 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 30 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 29 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 31 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 29 دقيقة
مسیح زنده
 96 دقيقة
تصویر عیسی مسیح (Modern)
 75 دقيقة
تصویر عیسی مسیح (Union)
 78 دقيقة
کلام زندگی
 42 دقيقة
کلام زندگی 1
 40 دقيقة
کلام زندگی 2
 30 دقيقة
Becoming a Friend of God
 59 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
God's Story
God's Story
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International