ทวีปเอเซีย ประเทศจีน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

จีนกลาง กลุ่มภาษา

จีนยูนนาน
Mandarin: Guiyanghua
จีน หนิงเซีย
Chinese: Ningxia: Thongxin
จีน ซื่อชวน
Mandarin: Taiwan
กุยเลียว
จีน เหลียนซาน
จีน หวงเยวียน
จีน มินโจ
จีน จางเย
จีน เหอเป่ย ฉงหยางหัว
จีน เหอเป่ย วูฮั่นตาเยหัว
จีน เหอเป่ย ตังแย่งหัว
จีนกวางสี หนานหนิง
Chinese, Mandarin: Wenshan
ฮุย
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua


รายการในภาษา จีนกลาง


ข่าวประเสริฐ
 36 นาที
ข่าวประเสริฐ - Female
 48 นาที
ข่าวประเสริฐ^ for university students
 37 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 31 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 32 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 30 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 31 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 30 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 29 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 31 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 29 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 96 นาที
ชีวิตของพระเยซู (Modern)
 75 นาที
ชีวิตของพระเยซู (Union)
 78 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 42 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 40 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 30 นาที
Becoming a Friend of God
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
God's Story
God's Story
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International