Asya Tsina
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mandarin Lupon ng mga Wika

Yunnanese
Mandarin: Guiyanghua
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Mandarin: Taiwan
Guiliu
Chinese: Liansan
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Zang Ye
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Pinghua: Guangxi Nanning
Chinese, Mandarin: Wenshan
Hui
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua


Mga Palatuntunan sa Mandarin


Mabuting Balita
 36 minuto
Mabuting Balita - Female
 48 minuto
Mabuting Balita^ for university students
 37 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 31 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 32 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 30 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 31 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 30 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 29 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 31 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 29 minuto
Ang Buhay na Kristo
 96 minuto
Larawan ni Hesus (Modern)
 75 minuto
Larawan ni Hesus (Union)
 78 minuto
Becoming a Friend of God
 59 minuto
Salita ng Buhay
 42 minuto
Salita ng Buhay 1
 40 minuto
Salita ng Buhay 2
 30 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Audio Treasure
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Create International
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Talking Bibles
Trans World Radio
Trans World Radio
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
God's Story
God's Story
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Bible Gateway
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Rock International
Rock International