Die Amerikas
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Tale Gepraat Groenland

Kies 'n Taal

Slegs inheems
A B C D E F G H I J K
L
M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
Tale Gepraat Groenland 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
Globale Tale 24