آمریکای شمالی و جنوبی
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در گرینلند

انتخاب زبان

فقط بومی
close
زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در گرینلند 4
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
زبان دانمارکی
open
زبان های جهانی 24