ทวีปอเมริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน เกาะกรีนแลนด์

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน เกาะกรีนแลนด์ 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
ภาษาหลัก 24