Châu Mỹ
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Ngôn ngữ được dùng tại Greenland

Lựa chọn ngôn ngữ

Chỉ bản địa
A B C D E F G H I
J
K
L
M N
O
P Q
R
S T U V
W
X
Y
Z
close
Ngôn ngữ được dùng tại Greenland 4
Danish
Greenlandic
Greenlandic: Thule Inuit
Kalatdlisut: Tuno
open
Các ngôn ngữ toàn cầu 24