အာဖရိကတိုက်
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ

ဘာသာစကား တစ်ခုကို ရွေးပါ။

ဌာနေတိုင်းရင်းသားများသာ
A B C D E F G H I J K
L
M
N
O P Q R S T U V W
X
Y
Z
close
၌ ပြောသော ဘာသာစကားများ 35
Balanta: Quentohe
Biote
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Dioula
English: Africa
Jahanka
Jola-Fonyi
Jola-Kasa
Karonika
Khassonke
Krio
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mansoanca
Oniyan
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pulaar: Toucouleur
Pular
Serere
Serere: Saloum Saloum
Serer-Sine: Dyegueme
Serer-Sine: Sine
Soninke
Soninke: Azer
Soninke: Kinbakka
Soninke: Kinxenna
Wolof
Wolof, Gambian
open
ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာစကားမျာ 24