ทวีปแอฟริกา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศแกมเบีย

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศแกมเบีย 35
Balanta: Quentohe
Biote
Criolo: Cabo Verde
Crioulo
Dioula
English: Africa
Jahanka
Jola-Fonyi
Jola-Kasa
Karonika
Khassonke
Krio
Mancanha
Mandinka
Manjaco: Batam
Manjaco: Binyhant
Manjaco: Churr
Manjaco: Pecixe
Mankayn
Mansoanca
Oniyan
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pulaar: Toucouleur
Pular
Serere
Serere: Saloum Saloum
Serer-Sine: Dyegueme
Serer-Sine: Sine
Soninke
Soninke: Azer
Soninke: Kinbakka
Soninke: Kinxenna
Wolof
Wolof, Gambian
open
ภาษาหลัก 24