ทวีปเอเซีย อาร์มีเนีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Armenian, Western


ข่าวประเสริฐ
 42 นาที
พระคำแห่งชีวิต (Literary)
 13 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project