ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน อิหร่าน

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน อิหร่าน 69
ภาษาฟาร์ซี
Afshari
Alviri
Arabic, Gulf
Arabic, Gulf: Khaliji
Arabic, Mesopotamian: Khuzestan
Arabic: Standard
Aramaic
Armenian: Eastern
Armenian: Western
Azerbaijani, South
Azerbaijani, South: Shahsavani
Bakhtiari
Baluchi: Afghanistan
Baluchi: Dera Ghazi Khan
Baluchi: Iran
Baluchi Makrani
Baluchi: Rind
Brahui
Dari
Dari, Zoroastrian
Dezfuli
Domari
Domari: Luli
Eshtehardi
Fars, Southwestern
Georgian
Gilaki
Gozarkhani
Gypsy, Balkan
Hawrami
Hazaragi
Jadgali
Kajali
Kazak
Kermancî, Behdini
Khoini
Khorasani Turkish
Khunsari
Koresh-e Rostam
Kurdi
Kurdi, Kurmanji
Kurdi, Sorani
Kurdi: Kermanshahi
Kurdi: Khorrassani
Laki
Lari
Lori
Lori: Mamasani
Maraghei
Mazandarani
Nayini
Qashqa'
Razajerdi
Romani, Balkan: Ursari
Rudbari
Sangisari
Semnani
Shahmirzadi
Shahrudi
Sivandi
Tajiki
Talysh
Taromi, Upper
Turki: Kharghani
Turkish
Turkmen
Vafsi
Zargari
open
ภาษาหลัก 24