ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศญี่ปุ่น

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศญี่ปุ่น 6
Japanese Sign Language
จีนกลาง
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
โอกินา
open
ภาษาหลัก 24