Châu Á
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Ngôn ngữ được dùng tại Nhật Bản

Lựa chọn ngôn ngữ

Chỉ bản địa
A B C
D
E F G H I J
K
L M N O P Q
R
S T U V
W
X
Y
Z
close
Ngôn ngữ được dùng tại Nhật Bản 6
English: USA
Japanese Sign Language
Mandarin
Okinawan
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nhật
open
Các ngôn ngữ toàn cầu 24