آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در کامبوج

انتخاب زبان

اللغات الاصليه فقط
34 زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در کامبوج
close
زبان ولاپوک
Bru
Cham, Cambodia
Chinese, Yue
Chong
French
Hakka
Jarai
Jarai: Cambodia
Kaco
Khmer
Khmer, Thailand
Kouy: Antra
Kravet
Krung
Kuay
Lao
Laveh
Laveh: Huei Daeng
Laveh: Kong Mi
Love'
Mandarin
Mnong, Central
Pnong
Por
Rade
Somaharay
Stieng
Stieng, Bulo
Sui: South
Tampuan
Teochew
Tukang Besi South: Binongko
Vietnamese: South
24 لغات عالمية
open