ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน กัมพูชา

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน กัมพูชา 34
กูย
จีนกลาง
จีนกวางตุ้ง
จีนแคะ
จีนแต้จิ๋ว
ชอง
ชาม กัมพูชา
ลาว
สุ่ยใต้
เขมร
เขมร ประเทศไทย
เวียดนามใต้
เวียตนาม
Bru
French
Jarai
Jarai: Cambodia
Kaco
Kouy: Antra
Kravet
Krung
Laveh
Laveh: Huei Daeng
Laveh: Kong Mi
Love'
Mnong, Central
Pnong
Por
Rade
Somaharay
Stieng
Stieng, Bulo
Tampuan
Tukang Besi South: Binongko
open
ภาษาหลัก 24