Asya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Cambodiya

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C D E F G H I J K L M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Cambodiya 34
Bru
Cham, Cambodia
Chinese, Yue
Chong
French
Hakka
Jarai
Jarai: Cambodia
Kaco
Khmer
Khmer, Thailand
Kouy: Antra
Kravet
Krung
Kuay
Lao
Laveh
Laveh: Huei Daeng
Laveh: Kong Mi
Love'
Mandarin
Mnong, Central
Pnong
Por
Rade
Somaharay
Stieng
Stieng, Bulo
Sui: South
Tampuan
Teochew
Tukang Besi South: Binongko
Vietnamese
Vietnamese: South
open
Pandaigdigang Wika 24