Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (Jereo, Henoy, Hiaino Boky 8, Asan'ny Fanahy Masina) in Malagasy, Merina

3gp
Phone
6.8 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
92.8 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Sary Faha 1, Jesosy Niverina Any An-Danitra (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
Sary Faha 1, Jesosy Niverina Any An-Danitra (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
1.1 MB
 5′ 15″
Sary Faha 2, Ny Fanahy Masina Tonga Tahaka Ny Afo (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
Sary Faha 2, Ny Fanahy Masina Tonga Tahaka Ny Afo (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
314 kB
 1′ 11″
Sary Faha 3, Petera Mitory Amin'ny Olona (Picture 3. Peter Preaches to the People)
Sary Faha 3, Petera Mitory Amin'ny Olona (Picture 3. Peter Preaches to the People)
359 kB
 1′ 26″
Sary Faha 4, Ny Fiangonana Kristiana Voalohany (Picture 4. The Church Family)
Sary Faha 4, Ny Fiangonana Kristiana Voalohany (Picture 4. The Church Family)
594 kB
 2′ 37″
Sary Faha 5, Sitrana Ilay Lehilahy Mpangataka Nalemy Tongotra (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
Sary Faha 5, Sitrana Ilay Lehilahy Mpangataka Nalemy Tongotra (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
343 kB
 1′ 26″
Sary Faha 6, Ilay Lehilahy Iray Sy Ny Vadiny Izay Nandainga (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
Sary Faha 6, Ilay Lehilahy Iray Sy Ny Vadiny Izay Nandainga (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
507 kB
 2′ 13″
Sary Faha 7, Novonoina Stefana (Picture 7. Stephen is Killed)
Sary Faha 7, Novonoina Stefana (Picture 7. Stephen is Killed)
517 kB
 2′ 10″
Sary Faha 8, Ilay Etiopiana Teny An-Dalana (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
Sary Faha 8, Ilay Etiopiana Teny An-Dalana (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
534 kB
 2′ 21″
Sary Faha 9, Ny Tsindrimandrin'i Petera Ny Amin'Ireo Biby (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
Sary Faha 9, Ny Tsindrimandrin'i Petera Ny Amin'Ireo Biby (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
374 kB
 1′ 32″
Sary Faha 10, Vaovao Mahafaly Ho An'Ny Firenena Rehetra (Picture 10. Peter and the Romans)
Sary Faha 10, Vaovao Mahafaly Ho An'Ny Firenena Rehetra (Picture 10. Peter and the Romans)
439 kB
 1′ 54″
Sary Faha 11, Petera Tao An-Tranomaizina (Picture 11. Peter in Prison)
Sary Faha 11, Petera Tao An-Tranomaizina (Picture 11. Peter in Prison)
294 kB
 1′ 6″
Sary Faha 12, Petera Sy Ny Vavak' Ireo Namany (Picture 12. Peter and His Friends)
Sary Faha 12, Petera Sy Ny Vavak' Ireo Namany (Picture 12. Peter and His Friends)
938 kB
 4′ 5″
Sary Faha 13, Ny Mazava Sy Ny Feo Any Any An-Danitra (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
Sary Faha 13, Ny Mazava Sy Ny Feo Any Any An-Danitra (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
426 kB
 1′ 57″
Sary Faha 14, Saoly Jamba Sy Ananiasy (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
Sary Faha 14, Saoly Jamba Sy Ananiasy (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
393 kB
 1′ 42″
Sary Faha 15, Ny Fiangonana Mivaka Dia Mandefa Misionera (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
Sary Faha 15, Ny Fiangonana Mivaka Dia Mandefa Misionera (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
492 kB
 2′ 5″
Sary Faha 16, Paoly Mitory Ny Momban' i Jesosy (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
Sary Faha 16, Paoly Mitory Ny Momban' i Jesosy (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
527 kB
 2′ 15″
Sary Faha 17, Andriamanitra Mitarika An' i Paoly Indray (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
Sary Faha 17, Andriamanitra Mitarika An' i Paoly Indray (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
391 kB
 1′ 42″
Sary Faha 18, Paoly Sy Silasy Tao Amin' Ny Horohorontany (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
Sary Faha 18, Paoly Sy Silasy Tao Amin' Ny Horohorontany (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
540 kB
 2′ 16″
Sary Faha 19, Paoly Sy Ilay Alitara Ho An'Ilay Andriamanitra Tsy Fantatra (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
Sary Faha 19, Paoly Sy Ilay Alitara Ho An'Ilay Andriamanitra Tsy Fantatra (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
431 kB
 1′ 49″
Sary Faha 20, Paoly Nentina Teo Amin' Ny Fitsarana (Picture 20. Paul is Taken to Court)
Sary Faha 20, Paoly Nentina Teo Amin' Ny Fitsarana (Picture 20. Paul is Taken to Court)
426 kB
 1′ 51″
Sary Faha 21, Ireo Miaramila Manavotra An' i Paoly Tamin' Ireo Fahavalony (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
Sary Faha 21, Ireo Miaramila Manavotra An' i Paoly Tamin' Ireo Fahavalony (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
413 kB
 1′ 42″
Sary Faha 22, Paoly Mitory Tamin' Ireo Olona (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
Sary Faha 22, Paoly Mitory Tamin' Ireo Olona (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
469 kB
 1′ 59″
Sary Faha 23, Andriamanitra Miaraka Amin' i Paoly Eo Amin' Ny Loza (Picture 23. The Shipwreck)
Sary Faha 23, Andriamanitra Miaraka Amin' i Paoly Eo Amin' Ny Loza (Picture 23. The Shipwreck)
375 kB
 1′ 28″
Sary Faha 24, Paoly Izay Voafonja Tany Roma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
Sary Faha 24, Paoly Izay Voafonja Tany Roma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
1.1 MB
 4′ 43″