ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน คาซัคสถาน

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน คาซัคสถาน 42
Armenian, Western
Avar
Azerbaijani, North
Balkarian
Bashkir
Bielorussian
Chechen
Chuvash
Dargwa
Dungan
Erzya
Gagauz
Georgian
Greek
Kabardinian
Karakalpak
Kazak
Korean
Kumyk
Kyrgyz
Lak
Lezgi
Lithuanian
Mandarin
Mari, Meadow
Nogai
Ossetic
Parsi
Polish
Romani, Sinte
Romanian
Romany: South German
Russian
Russian: Central Asia
Tabassaran
Tajiki
Tatar
Udmurt
Ukrainian
Uyghur
Uyghur: Kashgar-Yarkand
Uzbek, Northern
open
ภาษาหลัก 24