ทวีปเอเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน ประเทศเลบานอน

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน ประเทศเลบานอน 13
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Chaldean
French
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Turoyo
open
ภาษาหลัก 24