Asya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Wikang Sinasalita sa Lebanon

Pumili ng Wika

Katutubong lamang
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y
Z
close
Mga Wikang Sinasalita sa Lebanon 13
Arabic, North Levantine: Beiruti
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Arabic, Palestinian
Arabic, Standard
Arabic: Damascus
Aramaic
Aramaic: Syria
Armenian, Western
Chaldean
French
Kermancî, Behdini
Kurdi, Kurmanji
Turoyo
open
Pandaigdigang Wika 24