روسیه اروپا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... تاتارچا


خبر خوش
 52 دقیقه
Precious Sacrifice and Eternal Life
 56 دقیقه