Europa
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Tale Gepraat Moldawië

Kies 'n Taal

Slegs inheems
A B C
D
E F G H I J K
L
M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
Tale Gepraat Moldawië 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
German, Standard
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Russian
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
open
Globale Tale 24