युरोप
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

मोल्डोभा मा बोलिने भाषाहरू

एउटा भाषा चयन गर्नुहोस्

आदिवासी मात्र
close
मोल्डोभा मा बोलिने भाषाहरू 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
German, Standard
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Russian
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
open
विश्वव्यापी भाषाहरू 24