ทวีปยุโรป
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ภาษาที่พูดใน มอลโดวา

เลือกภาษา

เฉพาะพื้นเมือง
close
ภาษาที่พูดใน มอลโดวา 13
Bielorussian
Bulgarian
Gagauz
Gypsy, Balkan
Jakati
Romani, Balkan: Ursari
Romanian
Romanian: Moldova
Tatar
Tatar: Afghanistan
Ukrainian
ภาษารัสเซีย
ภาษาเยอรมัน
open
ภาษาหลัก 24