ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் மாலி

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B
C
D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R
S T U V W
X
Y Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் மாலி 63
Arabic, North Levantine: North Lebanese Literary
Bamanankan
Bozo, Hainyaxo
Bozo, Jenaama
Bozo, Tiema
Bozo, Tieyaxo
Dausahaq
Dioula
Dogon, Jamsai
Dogon, Toma
Dogon, Tommo So
Dogon, Toro So
French
French: Africa
Fulfulde, Maasina
Fulse
Gana
Hassaniyya
Jahanka
Jo
Jula: Kong
Kagoro
Kalamse: Loroni
Khassonke
Konabere
Malinke
Malinke: Kedougou
Maninkakan, Eastern
Maninkakan, Kita
Maninkakan, Western: Kenieba Maninka
Maraka
Mianka, Baramba
Moore
Moore: Yana
Mu Bomu
Nemadi
Pana [Burkina Faso]
Pulaar
Pulaar: Fulacunda
Pulaar: Toucouleur
Pular
Samo, Matya
Senoufo, Mamara: Bajii
Senoufo, Sicite
Senoufo, Supyire
Senoufo, Supyire: Zeguedougou
Siamou
Sissala
Songhai, Gao
Songhai, Tombouctou
Soninke
Soninke: Azer
Soninke: Gadyaga
Soninke: Kinbakka
Soninke: Kinxenna
Soninke: Touba
Tamajeq: East Tawallemet
Tamajeq: West Tawallemet
Tamasheq
Wolof
Wolof, Gambian
Yalunka
Zarma
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24