سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Naga, Tangshang: Khemsing


خبر خوش ()
مدت زمان
 56 دقیقه
کلام زندگی- Life in Christ ()
مدت زمان
 67 دقیقه
کلام زندگی- Message of Hope ()
مدت زمان
 66 دقیقه
 منابع دیگر:
Jesus Film Project
Jesus Film Project