Здраво! Добредојдовте. Она што ќе го слушнете се некои од најважните зборови што некогаш ќе ги слушнете. Тоа е добра вест за сите.

Програми во Naga, Tangshang: Khemsing


Добри вести ()
Времетраење
 56 мин
Зборови на животот- Life in Christ ()
Времетраење
 67 мин
Зборови на животот- Message of Hope ()
Времетраење
 66 мин
 Други ресурси:
Jesus Film Project
Jesus Film Project