नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Naga, Tangshang: Khemsing मधील कार्यक्रम


चांगली बातमी ()
कालावधी
 56 मि
जीवनाचे शब्द- Life in Christ ()
कालावधी
 67 मि
जीवनाचे शब्द- Message of Hope ()
कालावधी
 66 मि
 इतर संसाधने:
Jesus Film Project
Jesus Film Project