नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Naga, Tangshang: Khemsing मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर ()
अवधि
 56 मिनेट
जीवनका शब्दहरू- Life in Christ ()
अवधि
 67 मिनेट
जीवनका शब्दहरू- Message of Hope ()
अवधि
 66 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project