Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete čuti su neke od najvažnijih reči koje ćete ikada čuti. To je dobra vest za sve.

Programi u Naga, Tangshang: Khemsing


Dobre vesti ()
Trajanje
 56 min
Reči života- Life in Christ ()
Trajanje
 67 min
Reči života- Message of Hope ()
Trajanje
 66 min
 Drugi resursi:
Jesus Film Project
Jesus Film Project