Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Naga, Tangshang: Khemsing


Tin mừng ()
Khoảng thời gian
 56 phút
Lời sự sống- Life in Christ ()
Khoảng thời gian
 67 phút
Lời sự sống- Message of Hope ()
Khoảng thời gian
 66 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project