Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 3 Victory through GOD (LLL 3 - Chiến Thắng Qua Đức Chúa Trời) in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.5 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
46.9 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
148 kB
 30″
Hình 1: GIÔ-SUÊ ĐÁNH DÂN A-MA-LÉC (Picture 1. Joshua Fights The Amalekites)
Hình 1: GIÔ-SUÊ ĐÁNH DÂN A-MA-LÉC (Picture 1. Joshua Fights The Amalekites)
301 kB
 1′ 3″
Hình 2: NHỮNG THÁM TỬ VÀ CÂY TRÁI CỦA XỨ CA-NA-AN (Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan)
Hình 2: NHỮNG THÁM TỬ VÀ CÂY TRÁI CỦA XỨ CA-NA-AN (Picture 2. The Spies with the Fruit of Canaan)
300 kB
 1′ 1″
Hình 3: DÂN DO THÁI VƯỢT QUA SÔNG (Picture 3. The People of Israel Cross the River)
Hình 3: DÂN DO THÁI VƯỢT QUA SÔNG (Picture 3. The People of Israel Cross the River)
298 kB
 58″
Hình 4: VÁCH THÀNH GIÊ-RI-CÔ ĐỔ XUỐNG (Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down)
Hình 4: VÁCH THÀNH GIÊ-RI-CÔ ĐỔ XUỐNG (Picture 4. The Walls of Jericho Fall Down)
303 kB
 1′ 2″
Hình 5: QUÂN DO THÁI CHẠY TRỐN KHỎI THÀNH A-HI (Picture 5. Israel Flees from Ai)
Hình 5: QUÂN DO THÁI CHẠY TRỐN KHỎI THÀNH A-HI (Picture 5. Israel Flees from Ai)
252 kB
 51″
Hình 6: SỰ ĐOÁN PHẠT A-CAN (Picture 6. The Judgment of Achan)
Hình 6: SỰ ĐOÁN PHẠT A-CAN (Picture 6. The Judgment of Achan)
285 kB
 58″
Hình 7: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG DỪNG LẠI (Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still)
Hình 7: MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG DỪNG LẠI (Picture 7. The Sun and the Moon Stand Still)
289 kB
 57″
Hình 8: GIÔ-SUÊ DẠY DỖ DÂN SỰ (Picture 8. Joshua Instructs the People)
Hình 8: GIÔ-SUÊ DẠY DỖ DÂN SỰ (Picture 8. Joshua Instructs the People)
371 kB
 1′ 20″
Hình 9: ĐÊ-BÔ-RA PHÁN LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 9. Deborah Speaks for God)
Hình 9: ĐÊ-BÔ-RA PHÁN LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 9. Deborah Speaks for God)
339 kB
 1′ 15″
Hình 10: ĐỨC CHÚA TRỜI GIÚP ĐỠ VIỆC ĐÁNH THẮNG SI-SÊ-RA (Picture 10. God Helps Defeat Sisera)
Hình 10: ĐỨC CHÚA TRỜI GIÚP ĐỠ VIỆC ĐÁNH THẮNG SI-SÊ-RA (Picture 10. God Helps Defeat Sisera)
264 kB
 49″
Hình 11: GIA-ÊN GIẾT SI-SÊ-RA (Picture 11. Jael Kills Sisera)
Hình 11: GIA-ÊN GIẾT SI-SÊ-RA (Picture 11. Jael Kills Sisera)
266 kB
 58″
Hình 12: DÂN DO THÁI VUI MỪNG (Picture 12. Israel Celebrates)
Hình 12: DÂN DO THÁI VUI MỪNG (Picture 12. Israel Celebrates)
346 kB
 1′ 16″
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
104 kB
 20″
Hình 13: GHÊ-ĐÊ-ÔN VÀ THIÊN SỨ CỦA DỨC CHÚA TRỜI (Picture 13. Gideon And The Angel Of God)
Hình 13: GHÊ-ĐÊ-ÔN VÀ THIÊN SỨ CỦA DỨC CHÚA TRỜI (Picture 13. Gideon And The Angel Of God)
314 kB
 1′ 9″
Hình 14: GHÊ-ĐÊ-ÔN PHÁ HỦY HÌNH TƯỢNG (Picture 14. Gideon Destroys The Idols)
Hình 14: GHÊ-ĐÊ-ÔN PHÁ HỦY HÌNH TƯỢNG (Picture 14. Gideon Destroys The Idols)
285 kB
 1′ 0″
Hình 15: ĐẠO QUÂN CỦA GHÊ-ĐÊ-ÔN UỐNG NƯỚC (Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water)
Hình 15: ĐẠO QUÂN CỦA GHÊ-ĐÊ-ÔN UỐNG NƯỚC (Picture 15. Gideon's Army Drinks The Water)
261 kB
 57″
Hình 16: QUÂN GHÊ-ĐÊ-ÔN BAO VAY TRẠI QUÂN MA-ĐI-AN (Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian)
Hình 16: QUÂN GHÊ-ĐÊ-ÔN BAO VAY TRẠI QUÂN MA-ĐI-AN (Picture 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian)
315 kB
 1′ 3″
Hình 17: SAM-SÔN GIẾT SƯ TỬ (Picture 17. Samson Kills A Lion)
Hình 17: SAM-SÔN GIẾT SƯ TỬ (Picture 17. Samson Kills A Lion)
314 kB
 1′ 8″
Hình 18: SAM-SÔN VÀ NHỮNG CON CHÓ RỪNG (Picture 18. Samson And The Burning Foxes)
Hình 18: SAM-SÔN VÀ NHỮNG CON CHÓ RỪNG (Picture 18. Samson And The Burning Foxes)
242 kB
 46″
Hình 19: DÂN PHI-LI-TIN CẠO TÓC CỦA SAM-SÔN (Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair)
Hình 19: DÂN PHI-LI-TIN CẠO TÓC CỦA SAM-SÔN (Picture 19. The Philistines Cut Samson's Hair)
298 kB
 1′ 3″
Hình 20: SAM-SÔN TIÊU DUYỆT NGƯỜI PHI-LI-TIN (Picture 20. Samson Destroys The Philistines)
Hình 20: SAM-SÔN TIÊU DUYỆT NGƯỜI PHI-LI-TIN (Picture 20. Samson Destroys The Philistines)
344 kB
 1′ 12″
Hình 21: CHÚA GIÊ-XU ĐUỔI TÀ LINH (Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits)
Hình 21: CHÚA GIÊ-XU ĐUỔI TÀ LINH (Picture 21. Jesus Drives Out Evil Spirits)
239 kB
 48″
Hình 22: CHÚA GIÊ-XU ĐUỔI NHỮNG GIAN ÁC (Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men)
Hình 22: CHÚA GIÊ-XU ĐUỔI NHỮNG GIAN ÁC (Picture 22. Jesus Drives Out Evil Men)
299 kB
 1′ 1″
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI SAU KHI CHẾT (Picture 23. Jesus Is Alive After Death)
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU SỐNG LẠI SAU KHI CHẾT (Picture 23. Jesus Is Alive After Death)
294 kB
 1′ 6″
Hình 24: CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 24. The Soldier For God)
Hình 24: CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 24. The Soldier For God)
505 kB
 2′ 5″