नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Chin, Dai: Ngxang मधील कार्यक्रम


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
कालावधी
 31 मि
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
कालावधी
 29 मि