สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Chin, Dai: Ngxang


The Living Christ - Lessons 1 & 2 (Bawi Jesus Ang Awi Nak Law & Bawi Jesus a byat nak)
ความยาว
 31 นาที
The Living Christ - Lessons 3 & 4 (Bawi Zesu A Thawh Be Nak & Bawi Zesu Am Nghih Nak A Kcawn Law Be Nak)
ความยาว
 29 นาที