Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Myanmar

Select a Language

Indigenous only
O
Q
X
ALL
close
Languages Spoken in Myanmar 23
Blang-Shan
Chin, Asho: Sung Tu
Chin, Haka: Sumsi
Chin, Senthang
Chin, Siyin
Karen, Pa'o: Southern
Karen, S'gaw
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Lisu: Southern
Malay, Standard
Miao: Small Flowery
Naga, Tase: Sangche
Palaung, Shwe
Rawang: Serwang
Shan
Shan: Eastern
Shan: Kokant Shan
Shan: Tai Mao
Siptu
Tangsa: Shanke
close
Global Languages 1
Spanish