آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در ماکائو

انتخاب زبان

فقط بومی
close
زبان‌هایی که صحبت می‌شوند در ماکائو 3
Chinese, Yue
Mandarin
زبان پرتغالی
open
زبان های جهانی 24