आशिया
नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

मकाऊ मध्ये बोलल्या जाणार्‍या भाषा

एक भाषा निवडा

फक्त स्वदेशी
close
मकाऊ मध्ये बोलल्या जाणार्‍या भाषा 3
Chinese, Yue
Mandarin
Portuguese
open
जागतिक भाषा 24