Asia
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Lugha Zinazozungumzwa katika Macau

Chagua Lugha

Wa kiasili pekee
A B C
D
E F G H I J K
L
M
N
O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z
close
Lugha Zinazozungumzwa katika Macau 3
Chinese, Yue
Mandarin
Portuguese
open
Lugha za Ulimwenguni 24